Progwam-Yo

Nenpòt ki moun gen dwa gen you bon lide men sa pran pi plis pase lide pou fe youn biznis mashe, sa pran gen konfyans, lajan, pi enpòtan anko, sa mande byen konprann kisa finans ye. Pou biznis ki fenk koumanse ki ap esye pran rasin yo ak ti biznis ki vle grandi pi djanm PSE bay de kalite pwogram prete lajan separe: Yon pwogram prete lajan anzanmiman ki konsantre nan lendikasyion sou finans, e ki rantre ladann prensip mikwoprè ke Dr Muhammed Yunnis,gayan pri Nobel la Pè-ya te pratike; anpi tou Entrepreuneurial Institute Program ki pote entrenman entansif sou finans ak biznis.
Gen yon twazyem pwogram ki disponib pou ede moun nan Sid Florid-la ki kalifye fè rèv posede kay pa-yo tounen yon reyalite. Pwogram Matched Savings Fund-lan enkòpore lendikasyion finans ak yon pwogram sere lajan 2:1 .