Progwam Prete Lajan Direk

Mèt Biznis ki vle mennen konpayi-yo piwo ak kenbe siksè-yo, Progwam Prete lajan Direk-la ka ede yo rive kote yo vle ale-ya. Progwam prete lajan sila-a la pou ti biznins ki la deja depi 2 lane, e ki ganyen tout papye finans-yo korèk. Vale lajan yo ka prete varye, men yo ka rive jis nan $35,000. Pa gen entrenman pou yo pran la-a, men gen asistans teknik la pou moun ranpli aplikasyion-yo si yo beswen’l.